Episode 1 Main Staff and Cast
MOBILE SUIT GUNDAM THE ORIGIN Ⅰ Blue-Eyed Casval

MAIN STAFF

Original Concept:
Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
(from “Mobile Suit Gundam”)
Original Comic Story:
Yoshikazu Yasuhiko
(KADOKAWA “Mobile Suit Gundam The Origin”)

Character Design:
Yoshikazu Yasuhiko, Tsukasa Kotobuki
Original Mechanical Design:
Kunio Okawara
Mechanical Design:
Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Mika Akitaka, Astrays

Screenplay:
Katsuyuki Sumisawa
Episode Director(s):
Kiyoshi Egami, Ichiro Itano
Chief Animation Director:
Hiroyuki Nishimura
Chief Mechanical Animation Director:
Takuya Suzuki
Art Director(s):
Shigemi Ikeda, Yukiko Maruyama
Military Uniform and Equipment Design:
Takuhito Kusanagi
Display Design:
Yoshinori Sayama
Science Fiction Setting Consultant:
Tsukasa Shikano
Color Designer:
Nagisa Abe
Director of Photography:
Takeshi Katsurayama
Editor:
Masato Yoshitake
Sound Director:
Sadayoshi Fujino
Sound Effects:
Mutsuhiro Nishimura
Music:
Takayuki Hattori

Director:
Takashi Imanishi
General Director:
Yoshikazu Yasuhiko


Planning & Production:
SUNRISE


MAIN CAST

Casval Rem Deikun:
Mayumi Tanaka
Artesia Som Deikun:
Megumi Han

Degwin Sodo Zabi:
Jin Urayama
Gihren Zabi:
Banjo Ginga
Sasro Zabi:
Shinshu Fuji
Dozle Zabi:
Kenta Miyake
Kycilia Zabi:
Akeno Watanabe
Zeon Zum Deikun:
Eizo Tsuda
Astraia Tor Deikun:
Ayumi Tsunematsu
Ramba Ral:
Shigeo Kiyama
Crowley Hamon:
Miyuki Sawashiro
Jimba Ral:
Chafurin

Char Aznable:
Shuichi Ikeda
Narration:
Akio Ohtsuka