Episode 3 Main Staff and Cast
MOBILE SUIT GUNDAM THE ORIGIN Ⅲ Dawn of Rebellion

MAIN STAFF

Original Concept:
Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
(from “Mobile Suit Gundam”)
Original Comic Story:
Yoshikazu Yasuhiko
(KADOKAWA “Mobile Suit Gundam The Origin”)

Animation Character Design:
Yoshikazu Yasuhiko, Tsukasa Kotobuki
Original Mechanical Design:
Kunio Okawara
Mechanical Design:
Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Mika Akitaka, Astrays

Screenplay:
Katsuyuki Sumisawa
Episode Director:
Kiyoshi Egami
Chief Animation Director:
Hiroyuki Nishimura
Chief Mechanical Animation Director:
Takuya Suzuki
Art Director:
Junichi Higashi
Art Setting:
Yohei Kodama
Military Uniform and Equipment Design:
Takuhito Kusanagi
Display Design:
Yoshinori Sayama
Science Fiction Setting Consultant:
Tsukasa Shikano
Color Designer:
Nagisa Abe
Director of Photography:
Takeshi Katsurayama
CG Director:
Kiichirou Inoue
Editor:
Masato Yoshitake
Sound Director:
Sadayoshi Fujino
Sound Effects:
Mutsuhiro Nishimura
Music:
Takayuki Hattori

Director:
Takashi Imanishi
General Director:
Yoshikazu Yasuhiko


Planning & Production:
SUNRISE


MAIN CAST

Char Aznable:
(Casval Rem Deikun)
Shuichi Ikeda

Garma Zabi:
Tetsuya Kakihara
Lino Fernandez:
Tomoaki Maeno

Degwin Sodo Zabi:
Jin Urayama
Gihren Zabi:
Banjo Ginga
Dozle Zabi:
Kenta Miyake
Kycilia Zabi:
Akeno Watanabe

Torenov Y Minovsky:
Naoki Bandou
Zenna Mia:
Ai Kayano

Sayla Mass:
Megumi Han
Tem Ray:
Kouichi Sakaguchi
Amuro Ray:
Toru Furuya

Narration:
Akio Ohtsuka