Episode 5 Main Staff and Cast
MOBILE SUIT GUNDAM THE ORIGIN Ⅴ Clash at Loum

MAIN STAFF

Original Concept:
Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino
(from “Mobile Suit Gundam”)
Original Comic Story:
Yoshikazu Yasuhiko
(KADOKAWA “Mobile Suit Gundam The Origin”)

Animation Character Design:
Yoshikazu Yasuhiko, Tsukasa Kotobuki
Original Mechanical Design:
Kunio Okawara
Mechanical Design:
Hajime Katoki, Kimitoshi Yamane, Mika Akitaka, Astrays

Screenplay:
Katsuyuki Sumisawa
Episode Director:
Kiyoshi Egami, Hajime Katoki
Chief Animation Director:
Hiroyuki Nishimura
Chief Mechanical Animation Director:
Takuya Suzuki
Art Director:
Junichi Higashi
Art Setting:
Yohei Kodama
Military Uniform and Equipment Design:
Takuhito Kusanagi
Display Design:
Yoshinori Sayama
Science Fiction Setting Consultant:
Tsukasa Shikano
Color Designer:
Nagisa Abe
Director of Photography:
Takeshi Katsurayama
CG Director:
Kiichirou Inoue
Editor:
Masato Yoshitake
Sound Director:
Sadayoshi Fujino
Sound Effects:
Mutsuhiro Nishimura
Music:
Takayuki Hattori

General Director:
Yoshikazu Yasuhiko


Planning & Production:
SUNRISE


MAIN CAST

Char Aznable:
Shuichi Ikeda
Sayla Mass:
Megumi Han

Degwin Sodo Zabi:
Jin Urayama
Gihren Zabi:
Banjo Ginga
Dozle Zabi:
Kenta Miyake
Garma Zabi:
Tetsuya Kakihara

Ramba Ral:
Shigeo Kiyama
Crowley Hamon:
Miyuki Sawashiro
Tachi O’Hara:
Riki Kitazawa
Gaia:
Kazuya Ichijo
Ortega:
Kenichiro Matsuda
Mash:
Toshihide Tsuchiya

Johann I Revil:
Hiroshi Naka
Amuro Ray:
Toru Furuya
Kai Shiden:
Toshio Furukawa
Hayato Kobayashi:
Hideki Nakanishi
Yuki:
Kensho Ono
Fang Li:
Asami Seto

Narration:
Akio Ohtsuka